Resultan electos para integrar el Consejo Directivo del Distrito IX del Colegio de Arquitectos de la Prov. de Buenos Aires Gestión 2013-2016:

Presidente                   Arq. ROMERO, Julia Alejandra                        Mat. CAPBA 19027
Secretario                    Arq. MONZON, Daniel Antonio                        Mat. CAPBA   3357
Tesorero                      Arq. MAZZINI, Bruno Daniel                             Mat. CAPBA 10836
Vocal Titular                Arq. SARASIBAR, Martin                                Mat. CAPBA 15739
Vocal Titular                Arq. GALLI, Gerardo Guillermo                         Mat. CAPBA 10106
Vocal Titular                Arq. DOMINGORENA, Diego A.                       Mat. CAPBA 13347
Vocal Titular                Arq. QUAGLIA, Marta Lucía                             Mat. CAPBA   4287
Vocal Suplente            Arq. URANGA, Ramón Javier                           Mat. CAPBA   9508
Vocal Suplente            Arq. FASINATO, María de las Mercedes ----------Mat. CAPBA --1919
Vocal Suplente            Arq. MASTROPASQUA, Pablo                        Mat. CAPBA 16269
Vocal Suplente            Arq. GOYENECHE, Horacio                            Mat. CAPBA   2728

Resulta electo para integrar el Consejo Superior en el cargo de

Vocal Suplente             Arq. Oliva, Pablo Alfredo                                  Mat. CAPBA 12760

Extraído de Acta Nº 32 Junta Electoral Provincial | Acta de Adjudicación de cargos

 

 
 
 
 
 
 
CiColegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX --- Dorrego 1657-- Mar del Plata-----Te: 1 --473-8282 ---- arq@capba9.org.ar
 
ss :
Mabbb